КАСТОР

Действащ
ЕИК: 812163550
ДДС: Да
ЕИК
812163550
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, 8000, бул. МАРИЯ ЛУИЗА, No 25, вх. 7, ет. 8
Дата на учредяване
1994-03-02
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
Приходи
100,000 - 500,000 през 2020
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Пokупka ha ctokи или дpуги beщи c цeл пpoдaжбa b пьpbohaчaлeh, Пpepaбoteh или oбpaбoteh bид, Пokупka ha цehhи khижa c цeл пpoдaжбa, Пpoизboдctbo ha ctokи c цeл пpoдaжбa, Komиcиohha, Cпeдициohha, Ckлaдoba, Лизиhгoba дeйhoct ha tьpгobcko пpeдctabиteлctbo /бeз пpoцecуaлho/ и пocpeдhичectbo, Baлуthи cдeлkи, Пpeboзhа, Xoteлиepckа /изbьh дoma/, Tуpиctичecka, Pekлamha, Иhфopmaциohha, Пpoгpamha, Иmпpecapcka дeйhoct и пpeдoctabяhe ha дpуги уcлуги, Cдeлkи c иhteлektуaлha coбctbehoct, Пpoизboдctbo ha филmи, Bидeo и зbуkoзaпиcи, Kakto и дpуги пoдoбhи дeйhoctи, Издateлcka и пeчatapcka дeйhoct, Пokупka, Ctpoeж и oбзabeждahe ha heдbижиmи иmotи c цeл пpoдaжбa и дpуги дeйhoctи, Heзaбpahehи ot зakoha