БУЛ ЕР

Действащ
ЕИК: 831032406
ДДС: Да
ЕИК
831032406
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Пътнически въздушен транспорт
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1000, р-н Слатина, бул. Брюксел, No 1
Дата на учредяване
1993-05-10
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
Марин Иванов Стоев +2 повече
Приходи
1M - 10M през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
10
виж подробно
Предмет на дейност
Изграждане, Оборудване, Поддръжка и експлоатация на комуникационни системи за получаване, Обработка и препращане на сигнали за произшествия, Злополуки, Остри и епидемични заболявания, Природни бедствия и производствени аварии, Създаване, Оборудване, Поддръжка и експлоатация на летателен отряд, Специализиран за оказване на въздушно-преносима спешна медицинска и друга помощ на български и чуждестранни физически лица, За облитане на наземни радио навигационни съоръжения за посрещане на спешни нужди от въздушен транспорт на правителствени и неправителствени организации и други специални полети, Както и изграждане, Оборудване, Поддръжка и експлоатация на наземна база, За летателния отряд и за обслужване на други въздухоплавателни средства, Създаване, Оборудване, Поддръжка и експлоатация на здравни заведения, Специализирани за оказване на спешна медицинска помощ при индивидуални и масови случаи на остри заболявания, Битови, Производствени, Пътнотранспортни и други травми, Включително при обстоятелства на природно бедствие или производствена авария, Създаване, Оборудване, Поддръжка и експлоатация на звено за наземен транспорт, Посредническа дейност при застраховане, Покриващо рискове за човешкото здраве за живот, Свързани със своевременното транспортиране и лечение на пострадали от остри или епидемични заболявания, Битов, Производствен, Пътнотранспортен и друг травматизъм, Включително при обстоятелства на природно бедствие или производствена авария, Внос-износ и ре-експорт на стоки, Свързани с всички етапи, Свързани с оказване на спешна медицинска и друга помощ, Развитие, Обмен и търговия с ноу-хау и други интелектуални продукти, Свързани с оказване на спешна медицинска и друга помощ, Международни и вътрешни авиационни превози, Чартърни и бизнес полети, Наземна и техническо обслужване на въздухоплавателни средства, Авиохимически работи за защита на селскостопански култури, Въздушни превози на пътници, Багаж, Товари, Санитарни, Екологични, Геоложки, Геодезични, Картографски, Строително-монтажни, Хидромелиоративни и рекламни авиационни услуги, Противопожарно патрулиране и гасене на ножари от въздуха, Ремонт на авиационна техника, Производствено-техническа и посредническа дейност, Подготовка и квалификация на кадри, Търговска дейност в страната и чужбина, Както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност