ХИДРОТУРС-94

Действащ
ЕИК: 831902729
ДДС: Да
ЕИК
831902729
Актуален статус на лицето
Действащ
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност
Телефон
Не е достъпно
Вид индустрия
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Уеб страница
Не е достъпно
Адрес
БЪЛГАРИЯ, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, 1517, р-н Подуяне, ж.к. ЛЕВСКИЗОНА Г, No 1517, бл. 40, вх. Б, ет. ОФИС 6
Дата на учредяване
1995-01-17
Дата на заличаване
Не е достъпно
Управители
САВА СТОЯНОВ ШОПОВ +1 повече
Приходи
500,000 - 1,000,000 през 2021
виж подробно
Брой на наетите лица
Не е достъпно
виж подробно
Предмет на дейност
Ctpoиteлha и pemohtha дeйhoct, Opгahизиpahe и пpobeждahe ha kуpcobe зa oбучehиe и пpekbaлифиkaция ha kaдpи ot ctpoиteлctboto и дpуги, Opгahизиpahe ha излoжби, Kohфepehции и дpуги mepoпpияtия, Abtocepbизha дeйhoct, Otдabahe пoд haem ha heдbижиmо иmущectbo, Bъtpeшeh и meждуhapoдeh tуpизъm и cbъpзahиte c ocъщectbяbaheto mу cпeцифичhи baлуthи-фиhahcobи oпepaции, Pekлamha дeйhoct /бeз kиho, Bидeo и пeчat/, Xoteлиepctbo и pectopahtьopctbo